Links ::  | DEV web management system | Katalóg | Webhosting | Recepty
  
 Index | Registrácia | Hľadať | Galéria | BoardNeprihlásený užívateľ  //Sobota, 23. Júna 2018 
Navigation
Index
Top 10 autorov
Top 20 článkov
Hľadať
Galéria

Zones
Asp.(NET)
C/C++
Flash
Grafika+Design
Hardware
Hry
Html/Css/Xml
Java
Linux
Networks
Operačný systém
Pascal/Delphi
PHP
Security
Software
SQL
Visual Basic
Wap/Wml
Windows
Zóna iné

Links
Script index Interval.cz Pc.sk Regedit.sk TipyaTriky.sk Builder.cz Asp.cz Živě.sk Zoznam.sk Code.box.sk Root.cz Quant&Financial

Odkazy

Sessions
Stránky Developer.sk si práve číta 520 čitateľov, z toho je 0 zaregistrovaných

BackEnd
Odkazy na nové články je možné preberať pomocou backend.php

kuk

    Polia, triedy a operátory v PHP (PHP - časť 4)

V tretej časti nášho PHP seriálu sme si povedali pár slov o vkladaní PHP zdrojového kódu do štruktúry HTML dokumentu. Dnes sa pristavíme pri Arrays (teda poliach), povieme si pár slov o triedach a objektoch a na koniec sa budeme venovať operátorom a vetveniu programu.


Polia - alebo arrays.
Ide o základný štruktúrovaný typ. Pole prezentované ako jedna premenná vám umožní ukladať viacero prvkov rovnakého typu. Prvky v poli sú indexované, pričom index nemusí byť iba číslo, môže to byť aj reťazec. Pole môžete vytvoriť funkciami array() a list() alebo zadaním hodnoty každému prvku:
$a[0] = 1;
  $a[1] = 1;
  $a["a"] = 1;

Toto všetko sa dá urobiť funkciou array() nasledovne:
  $a = array (0  => 1,
        1  => 1,
        "a" => 1);

Ak indexy nezadáte, budú prvky do poľa pridávané, pričom index sa bude automaticky zvyšovať:
  $a[] = 1;
  $a[] = 2;
	

Na usporiadavanie prvkov v poli existuje v PHP veľa funkcií, najviac budete používať asi sort(), ostatné nájdete v manuáli. Ďalšou užitočnou funkciou je count(), ktorá zistí počet prvkov v poli, ktoré jej zadáte ako parameter. PHP umožňuje tiež prácu s viacrozmernými poľami:

  $a[1] = 1;     // jednorozmerné pole
  $a[1][1] = 1;    // dvojrozmerné pole, matica
  $a[1]["a"][2] = 1; // trojrozmerné pole, môžete mixovať 
  reťazcové a číselné indexy, funguje pri poliach všetkých rozmerov
 

Triedy, objekty.

Objektovo orientované programovanie je už, dá sa povedať, vyššia trieda než štruktúrované programovanie. PHP podporuje OOP, syntax je podobná C. Keďže cieľom tohto seriálu nie je naučiť sa OOP, ale PHP, uvediem iba príklad, z ktorého programátori znalí OOP hneď pochopia, ako to v PHP funguje, no a ostatní túto pasáž môžu kľudne preskočiť. Definícia triedy s jedným atribútom a jednou metódou:

  class Trieda {
   int $atribut;
   function funkcia() {
     echo "Telo funkcie";
   }
  } 

Deklaráciu premennej ako objekt typu Trieda prevedieme takto:

  $premenna = new Trieda;
 

Operátory

1) Aritmetické - základné, veľmi jednoduché:


Znak  Zápis  Názov    Popis
 +    $a+$b  Sčítanie   Súčet argumentov (v tomto prípade $a a $b)
 -    $a-$b  Odčítanie  Rozdiel argumentov
 *    $a*$b  Násobenie  Súčin argumentov
 /    $a/$b  Delenie   Podiel argumntov 
 %    $a%$b  Modulus   Zvyšok po celočíselnom delení argumntov
 

2) Priraďovacie - slúžia na priradenie nejakej hodnoty premennej:

  $a = 1;   // premennej $a priradime hodnotu 1
  $a += 1;  // premennej $a pricitame hodnotu 1, ekvivalentne k $a = $a+1;
        // da sa pouzit aj s ostatnymi aritemtickymi operatormi (-,*,/,%)
  $a = "a";  // premennej $a priradi retazec "a"
  $a .= "aaa"; // premennej $a pripoji retazec "aaa"

3) Porovnávacie operátory - slúžia v kontrolných štruktúrach na vyhodnocovanie podmienok:


  Znak  Zápis    Názov        Popis
  ==   $a==$b   Rovná sa       Vráti TRUE, ak sa argumenty rovnajú (v tomto prípade $a a $b)
  ===   $a===$b   Identické      Vráti TRUE, ak sú argumenty identické 
					  (rovnaký typ i hodnota) - až v PHP4
  !=   $a!=$b   Nerovná sa      Vráti TRUE, ak sa argumenty nerovnajú
  <    $a<$b    Menší ako      Vráti TRUE, ak je prvý argument menší ako druhý
  >    $a>$b    Väčší ako      Vráti TRUE, ak je prvý argument väčší ako druhý
  <=   $a<=$b   Menší alebo rovný  Vráti TRUE, ak je prvý argument menší alebo rovný druhému
  >=   $a>=$b   Väčší alebo rovný  Vráti TRUE, ak je prvý argument väčší alebo rovný druhému

4) Inkrementačné a dekrementačné - slúžia na zvýšenie hodnoty premennej o 1 (rovnaké ako v C), môžu byť prefixové alebo postfixové, pri prvom type je najprv modifikovaná hodnota premennej a až potom je vrátená jej hodnota, druhý typ je opakom prvého:


  Znak  Zápis    Názov        Popis
  ++   ++$a    Inkrementuj o 1   Zvýši hodnotu premennej $a o 1, potom vráti hodnotu
  ++   $a++    Inkrementuj o 1   Najprv vráti hodnotu $a, potom ju zvýši o 1
  --   --$a    Dekrementuj o 1   Zníži hodnotu premennej $a o 1, potom vráti hodnotu
  --   $a--    Dekrementuj o 1   Najprv vráti hodnotu $a, potom ju zníži o 1

Na pochopenie nám poslúži jednoduchý príklad:

  $a=10;
  echo $a++;  //vypíše 10, ale hneď nato bude hodnota $a rovná 11

  $a=10;
  echo ++$a;  //vypíše 11
  

Ešte aby som vysvetlil možno neznámy výraz: echo slúži na vypísanie reťazca zadaného v úvodzovkách alebo premennej.

5) Logické operátory - slúžia tiež na vyhodnocovanie podmienok
 
  Názov  Zápis    Popis
  and   $a and $b  Vráti TRUE, ak oba argumenty sú TRUE (v tomto prípade $a a $b) 
			- možno nahradiť Céčkarským zápisom &&
  or   $a or $b   Vráti TRUE, ak aspoň jeden argument je TRUE - možno nahradiť Céčkarským zápisom ||
  xor   $a xor $b  Vráti TRUE, ak argumenty majú rôznu pravdivostnú hodnotu (jeden TRUE, druhý FALSE)
  !    ! $a     Vráti TRUE, ak argument je FALSE

6) Bitové operátory - slúžia na nastavovanie jednotlivých bitov v integeroch:


  Znak  Zápis    Názov         Popis
  &    $a & $b   AND          Nastaví na 1 bity, ktoré sú nastavené na 1 v oboch argumentoch 
					   (v tomto prípade $a a $b)
  |    $a | $b   OR          Nastaví na 1 bity, ktoré sú nastavené na 1 v hociktorom argumente
  ^    $a ^ $b   XOR          Nastaví na 1 bity, ktoré sú nastavené na 1 buď v jednom alebo v druhom 	 
  ~    ~ $a    NOT          Nastaví na 1 bity, ktoré sú nastavené na 0 a naopak
  <<   $a << $b  Bitový posun doľava  Posunie všetky bity 1.arg.doľava o počet miest špec.v druhom argumente
  >>   $a >> $b  Bitový posun doprava Posunie všetky bity 1.arg.doprava o počet miest špec.v druhom argumente

Kontrolné štruktúry a vetvenie programu

IF

Najzákladnejšou kontrolnou štruktúrou je podmienka (if). Jej syntax je zhodná s C:

 if (podmienka) prikaz;

Najprv sa vyhodnotí podmienka a v prípade, že je pravdivá (TRUE), vykoná sa príkaz. Ak potrebujeme vykonať viac príkazov, musíme ich uzavrieť zloženými zátvorkami ako blok:

 if (podmienka) {
   prikaz1;
   prikaz2;
   prikaz3;
 }

Niekedy (skoro vždy) však potrebujeme vykonať nejaké príkazy v prípade, že podmienka nebola splnená. Na to slúži výraz else, ktorý sa pridáva za podmienku:

 if (podmienka) {
   prikaz1;
   prikaz2;
   prikaz3;
 }
  else {    // bude vykonane iba vtedy, 
   prikaz1;	 // ak bude podmienka vyhodnotena ako FALSE	
   prikaz2;
   prikaz3;
 } 

Špeciálnym prípadom je elseif, ktorý má podobnú funkciu ako else, ibaže mu pridáva ešte jednu podmienku, teda rovná sa konštrukcii else if (podmienka):

 if (podmienka) {
   prikaz1;
   prikaz2;
   prikaz3;
 }
  elseif (podmienka2) {    // bude vykonane iba vtedy, 
   prikaz1;          // ak bude podmienka vyhodnotena ako FALSE
   prikaz2;			 // a zaroven podmienka2 bude TRUE	
   prikaz3;
 } 
  else {    // bude vykonane iba vtedy, 
   prikaz1;	 // ak bude podmienka aj podmienka2 vyhodnotena ako FALSE
   prikaz2;
   prikaz3;
 } 

Podmienka if ponúka aj alternatívnu syntax - za podmienkou nasleduje dvojbodka (:) a na konci výraz endif (osobne však radšej používam tú Céčkarskú):

 if ($a > $b):
   echo "a je vacsie ako b";
   echo "
"; elseif ($a == $b): echo "a sa rovna b"; echo "
"; else: echo "a je mensie ako b"; echo "
"; endif;

Nabudúde budeme pokračovať v kontrolných štruktúrach, bohužiaľ na sľúbený príklad miesto nezostalo.


Autor : Developer, čítané 13271x, komentárov: 0
Hodnotenie :    |  Piatok, 21. Februára 2003

Pridať nový komentár/Komentáre
Vaše hodnotenie :   horšie  lepšie
Login
Login:
Heslo:

Hľadať
 
v článkoch
v diskusiach
v komentároch

Top read
DEV web management system

PHP Coder

Priklady v C. 1.čast.

Php a bezpečnosť skriptov

Autorun CD

Top discuss
Jednoduchý web formulár (ASP.NET)

Delphi seriál: (1.časť)

Velmi rychla grafika v Pascale

DEV web management system

Naša ikona
Páčia sa Vám naše stránky ? Ak áno, podporte nás prosím a umiestnite si na svoju stránku našu ikonku:

Copyright (c) Developer.sk, All rights reserved.
Powered by DEV web management system