Apache Web Server 4.časť - SSI na Apache

Podobne ako CGI aj SSI, čiže serverom vkladané vsuvky sú dôležitiu súčasťou dynamických webových stránok a sú často používané na mnohých stránkach. Teraz si ukážeme ako povoliť SSI na webservri Apache a ich jednoduché použitie.


Princíp práce Server Side Includes, čiže SSI je asi nasledovný. Do klasickej HTML stránky vložíme ssi vsuvku, rsp. príkaz a tento keď ho dokáže server interpretovať, sa zakomponuje do HTML stránky pred odoslaním klientovi.

Ak sa rozhodnete vyskúšať SSI na vašom stroji na ktorom je nainštalovaný webserver Apache, budete nusieť pred samotným použitím urobiť malý zásah do konfiguračných súborov webservera, pretože Apachova východzia konfigurácia ich nepovoluje. Takže otvorte si súbor httpd.conf v adresári conf webservera Apache a vyhľadajte nasledovnú sekciu.

To use server-parsed HTML files.

Vtejto zmeňte odkomentované riadky na neodkomentované - zrušte znak '

AddType text/html .shtml a AddHandler server-parsed .shtml.

Teraz si nájdeme nasledovný riadok:

Options Indexes FollowSymLinks

a pridáme doň slovo 'Includes'. Výsledok bude vypadať asi nasledovne:

Options Indexes FollowSymLinks Includes

Týmto riadkom sme serveru povedali, že súbory s príponou shtml má interpretovať ako html dokumenty obsahujúce serverové vsuvky SSI. Po reštarte webservera by nám Server side includes mali fungovať. Vyskúšame si to na jednoduchom príklade.

Veľká sila SSI spočíva v možnosti vkladať do stránok ľubovolné časti textu z iného súboru, alebo priamo príkazy začleňovať do HTML stránky. Predstavme si nasledujúci prípad: Máte svoje stránky robené iba pomocou čistého HTML, teda žiadne dynamické vlasnosti akými disponujú napríklad ASP,CGI,SSI, alebo PHP. Na každej stránke máte v jej dolnej časti okrem iného umiestnené telefónne číslo a e-mail. Povedzme že vám zrazu prečíslujú telefón a vy ak chcete aby mali na vás vaši návštevníci kontakt, musíte každú jednu HTML stránku otvoriť v editore a zmeniť na nej telefónne číslo. Dosť pracná záležitosť to isto uznáte, hlavne v tom prípade ak je štruktúra vášho servera "mierne rozrastená". Pomocou SSI sa dá tento problém veľmi jednoducho vyriešiť.

Do stránok kam chceme vložiť naše telefónne číslo a e-mail vložíme nasledovnú vsuvku:

<!-- include virtual="tel_email.inc" -->

V adresári data vytvoríme obyčajný textový súbor s našim tel. číslom a e-mailovou adresou s názvom tel_email.inc a hotovo. Keď sa náhodou zmení naše tel. číslo, alebo e-mailová adresa, zmeníme údaje iba v tomto jednom súbore a zmeny sa prejavia na všetkých stránkach kde je uložená vyššie uvedená vsuvka.

Poznámka: Pri zadávaní relatívnych ciest používame parameter virtual, parameter file sa používa pri absolútnych cestách k include súborom.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk